Justerat protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2022-09-02

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 2022-09-09 -- 2022-10-03. Protokollet förvaras på kommunledningsförvaltningen.

Publicerad: 9 september 2022