Justerat protokoll från Utbildningsnämnden 2022-09-05

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2022-09-13--2022-10-05. Protokollet förvaras på Utbildningsförvaltningen.

UBN 2022-09-05 Pdf, 336 kB. (PDF)

Publicerad: 12 september 2022

Uppdaterad: 12 september 2022