Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-09-14

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 14 september till 6 oktober 2022. Protokollet förvaras på socialkontoret.

Publicerad: 14 september 2022