Justerat protokoll från byggnadsnämnden 2022-11-09

Protokollet är justerat och anslås under perioden 15 november - 07 december 2022.

Publicerad: 15 november 2022