Justerat protokoll från Utbildningsnämnden 2022-11-14

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2022-11-18--2022-12-10. Protokollet finns på utbildningsförvaltningen

Publicerad: 17 november 2022