Justerat protokoll från kommunstyrelsen

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 2022-11-18--2022-12-12. Protokollet finns på kommunledningsförvaltningen.

Publicerad: 18 november 2022