Justerat protokoll från socialnämnden 2022-11-23

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 2022-11-23--2022-12-16.

Publicerad: 23 november 2022

Uppdaterad: 23 november 2022