Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, extrainsatt 2022-11-23

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 2022-11-23--2022-12-16. Protokollet finns på socialkontoret.

Publicerad: 23 november 2022