Justerat protokoll från socialnämnden 2023-01-18

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2023-01-18--2023-02-10. Protokollet finns på socialförvaltningen.

Publicerad: 18 januari 2023