Justerat protokoll kommunstyrelsen

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2023-01-19--2023-02-10. Protokollet finns på kommunledningsförvaltningen.

Publicerad: 19 januari 2023