Reviderat justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2023-02-17

Protokollet är justerat 27 februari och anslås under perioden 27 februari - 20 mars.

Publicerad: 28 februari 2023