Justerat protokoll från bygg- och trafiknämnden 2023-03-09

Protokollet är justerat och anslås under perioden 14 mars 2023 - 5 april 2023.

Publicerad: 14 mars 2023