Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2023-03-15

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2023-03-15--2023-04-11.

Publicerad: 15 mars 2023