Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2023-05-10

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2023-05-10–2023-06-02. Protokollet finns på socialkontoret.

Publicerad: 11 maj 2023

Uppdaterad: 11 maj 2023