Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023-05-12

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2023-05-19-- 2023-06-13

Publicerad: 19 maj 2023