Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2023-05-23 omedelbart justerade paragrafer

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2023-05-23 till 2023-06-14. Protokollet finns på kommunlednignsförvaltningen

Protokoll Pdf, 474.8 kB.

Publicerad: 23 maj 2023