Justerat protokoll kommunstyrelsens personalutskott 2023-05-23

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2023-05-23 -- 2023-06-14. Protokollet finns på kommunledningsförvaltningen.

Publicerad: 23 maj 2023