Justerat protokoll från bygg- och trafiknämnden 2023-05-17

Protokollet är justerat och anslås under perioden 24 maj 2023 - 16 juni 2023.

Publicerad: 24 maj 2023