Justerat protokoll från socialnämnden 2023-08-30

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2023-08-30--2023-09-20.

Publicerad: 30 augusti 2023