Justerat protokoll från kommunfullmäktige 2023-08-30

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2023-09-08--2023-10-02
Protokollet finns på kommunledningsförvaltningen.

Publicerad: 31 augusti 2023

Uppdaterad: 8 september 2023