Justerat protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-08-28

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2023-09-05--2023-09-27. Protokollet finns på utbildningsförvaltningen.

Publicerad: 4 september 2023

Uppdaterad: 4 september 2023