Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2023-09-05, omedelbart justerad paragraf

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2023-09-05--2023-09-27. Protokollet finns på kommunledningsförvaltningen.

Publicerad: 5 september 2023