Justerat protokoll från bygg- och trafiknämnden 2023-09-06

Protokollet är justerat och anslås under perioden 8 september - 30 september

Publicerad: 8 september 2023