Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2023-09-13

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2023-09-13--2023-10-06. Protokollet finns på socialkontoret.

Publicerad: 13 september 2023