Justerat protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2023-09-08

Protokollet är justerat 2023-09-15 och anslås under perioden 2023-09-15 - 2023-10-09. Protokollet finns på kommunledningsförvaltningen.

Protokoll Pdf, 401.6 kB.

Publicerad: 15 september 2023