Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2023-11-08--2023-12-01. Protokollet finns på socialkontoret.

Publicerad: 8 november 2023