Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023-11-17

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2023-11-17 -- 2023-12-09

Publicerad: 17 november 2023