Justerat protokoll från bygg- och trafiknämnden 2024-01-31

Protokollet är justerat 2024-02-07 och anslås under perioden 2024-02-07 - 2024-02-29. Protokollet finns tillgängligt på kommunledningsförvaltningen.

Publicerad: 7 februari 2024