Justerat protokoll kommunstyrelsens personalutskott 2024-05-03

Protokollet är justerat 2024-05-03 och anslås under perioden 2024-05-03 - 2024-05-29. Protokollet tillkännages digitalt på www.olofstrom.se och finns på kommunledningsförvaltningen.

Publicerad: 7 maj 2024