Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2024-05-08

Protokollet är justerat 2024-05-08 och anslås under perioden 2024-05-08--2024-05-30. Protokollet tillkännages digitalt på www.olofstrom.se och finns på socialkontoret.


Publicerad: 8 maj 2024