Justerat protokoll från kommunfullmäktige 2024-04-29

Protokollet är justerat 2024-05-10 och anslås under perioden 2024-05-10 - 2024-06-03. Protokollet tillkännages digitalt på www.olofstrom.se och finns på kommunledningsförvaltningen.

Publicerad: 10 maj 2024