Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-07

Protokollet är justerat 2024-05-14 och anslås under perioden 2024-05-14--2024-06-05.
Protokollet finns på kommunledningsförvaltningen.

Publicerad: 14 maj 2024