Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-06-04

Protokollet är justerat 2024-06-04 och anslås under perioden 2024-06-04--2024-06-27.
Protokollet finns på kommunledningsförvaltningen.

Publicerad: 4 juni 2024