Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2024-06-05

Protokollet är justerat 2024-06-05 och anslås under perioden 2024-06-05 - 2024-06-27. Protokollet tillkännages digitalt på www.olofstrom.se Länk till annan webbplats. och finns på socialförvaltningen.

Publicerad: 5 juni 2024