Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2024-05-31

Protokollet är justerat 2024-06-07 och anslås under perioden 2024-06-07--2024-06-29.
Protokollet finns på kommunledningsförvaltningen.

Publicerad: 7 juni 2024