Justerat protokoll från utbildningsnämnden 2024-06-03

Protokollet är justerat 2024-06-07 och anslås under perioden 2024-06-06--2024-06-29. Protokollet finns på utbildningskontoret.

Publicerad: 7 juni 2024