Justerat protokoll från utbildningsnämnden 2024-06-17

Protokollet är justerat 2024-06-25 och anslås under perioden 2024-06-25--2024-07-17. Protokollet finns på utbildningskontoret.

Publicerad: 25 juni 2024