Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2024-06-14

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2024-06-27 -- 2024-07-19

Publicerad: 27 juni 2024