Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-07-10

Protokollet är justerat 2024-07-10 och anslås under perioden 2024-07-10--2024-08-01.
Protokollet finns på kommunledningsförvaltningen.

Publicerad: 10 juli 2024