Inkomna synpunkter och svar

Här hittar du alla synpunkter som kommit in detta året. Vill du ta del av äldre synpunkter är du välkommen att kontakta oss.

De klagomål och synpunkter som presenteras här på vår hemsida, kan ha kortats ner i text, och kränkande eller utlämnande uppgifter kan ha plockats bort. Kontakta oss för att begära fullständiga handlingar.

Utbildningsförvaltningen svarar men publicerar inte alla inkomna synpunkter här på webbplatsen.

Synpunkter 2021

Datum

Synpunkt

Verksamhet

2021-09-24

Öppnande av förskola/skola i Vilshult Pdf, 94 kB. (Pdf, 94 kB)

Utbildningsförvaltningen

2021-08-05

Skuldsanering kontakt Pdf, 105.8 kB. (Pdf, 105.8 kB)

Socialförvaltningen

2021-07-07

Klagomål från vårdnadshavare Pdf, 184.3 kB. (Pdf, 184.3 kB)

Utbildningsförvaltningen

2021-06-08

Hastighetsändring Höjdaliden Jämshög Pdf, 89.2 kB. (Pdf, 89.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-05-31

Sopkärl vid Sjömansgatan töms för sällan Pdf, 281.2 kB. (Pdf, 281.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-05-27

Stopp i dagvattenbrunn på Bredgatan Pdf, 85.4 kB. (Pdf, 85.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-05-20

Gräsklippning längs Oredslundvägen Pdf, 84.5 kB. (Pdf, 84.5 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-05-20

Förbudsskylt för cykel på storlekplatsen Pdf, 87 kB. (Pdf, 87 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-05-14

Dela på cykel- och gångbanan på Strandvägen Pdf, 87.8 kB. (Pdf, 87.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-05-06

Behov av mer belysning samt att infarten behöver ses över in till Holjebäck Pdf, 107.8 kB. (Pdf, 107.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-05-04

Saknas förbudsskylt mot 2-taktsmotorer vid sjön Halen Pdf, 86.3 kB. (Pdf, 86.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-04-26

Skarp kurva och stor sten på Blåseviksvägen Pdf, 87.8 kB. (Pdf, 87.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-02-17

Snöröjning Slåttervägen Pdf, 149.4 kB. (Pdf, 149.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-02-17

Snöröjning Marietorpsvägen Pdf, 149.4 kB. (Pdf, 149.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-02-17

Snöröjning Daltorpsvägen Pdf, 88.7 kB. (Pdf, 88.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-02-17

Snöröjning Alltidhultsvägen Pdf, 83.9 kB. (Pdf, 83.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-02-16

Växande potthål på Nedre Brogatan vid övergångsställe Pdf, 127.2 kB. (Pdf, 127.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-02-16

Förslag på vägg eller tunnel för graffitimålning, samt kommentarer på Blekingeleden mellan Halens camping - Tulseboda Brunnspark Pdf, 118.9 kB. (Pdf, 118.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-02-11

Mörkt på gång- och cykelbana mellan Södra Kyrkhultsvägen och Oredsvägen Pdf, 109.7 kB. (Pdf, 109.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-02-08

Saknas cykelväg mellan Levershult och Kyrkhult (väg 116) Pdf, 87 kB. (Pdf, 87 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-02-04

Snöröjning mellan Hemsjö och Knaggelid Pdf, 110.9 kB. (Pdf, 110.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-01-28

Halkbekämpning i Vilshult Pdf, 112.7 kB. (Pdf, 112.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-01-25

Störande hundar i bostadsområde, Olofström Pdf, 107.7 kB. (Pdf, 107.7 kB)

Miljöförbundet Blekinge Väst

2021-01-25

Annan barnomsorg än förskola Pdf, 104.5 kB. (Pdf, 104.5 kB)

Utbildningsförvaltningen

Synpunkter 2020

Datum

Synpunkt

Verksamhet

2020-12-04

Hantering av vägarbete i Jämshög Pdf, 112.8 kB. (Pdf, 112.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-12-04

Grindar i dåligt skick in till Holje Park, Olofström Pdf, 108.9 kB. (Pdf, 108.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-12-03

Brunnslock vid gång- och cykelväg i anslutning till Hallonvägen, Olofström Pdf, 126.4 kB. (Pdf, 126.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-29

Hål i asfalten vid infarten Rösjövägen mot vårdcentralen Pdf, 146.1 kB. (Pdf, 146.1 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-27

Skötseln kring Fryshuset vid korsningen till Renvägen Pdf, 104.7 kB. (Pdf, 104.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-27

Bötfällning av bilar på Solrosvägen Pdf, 122.9 kB. (Pdf, 122.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-12

Fryshus skymmer sikt på Renvägen Pdf, 129.3 kB. (Pdf, 129.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-11

Trafiken på Tångvägen i Vilshult Pdf, 111.8 kB. (Pdf, 111.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-11

Ogräs i korsningen mellan Kyrkhultsvägen och Övre Brogatan, Olofström Pdf, 86.8 kB. (Pdf, 86.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-01

Dålig belysning vid övergångsstället till Maxi Pdf, 140.1 kB. (Pdf, 140.1 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-10-27

Skötsel av kompostation vid Orsjövägen Pdf, 103.1 kB. (Pdf, 103.1 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-10-21

Önskemål om skylt för att öka ändernas säkerhet i centrum Pdf, 106.3 kB. (Pdf, 106.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-10-21

Varningsskylt samt staket med grind vid Godeni bro, Jämshög Pdf, 105.7 kB. (Pdf, 105.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-10-18

Ovårdad vägbana samt att reflexstolpar saknas från väg 15 till centrum i Jämshög Pdf, 104.2 kB. (Pdf, 104.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-10-11

Saknas soptunna vid utsiktsplatsen på Maxiberget Pdf, 85.1 kB. (Pdf, 85.1 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-30

Varna för gungflyn på Björnsjögylet Pdf, 105 kB. (Pdf, 105 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-29

Öppettider på Holjebadet under Covid-19 Pdf, 122.6 kB. (Pdf, 122.6 kB)

Kultur- och fritidsförvaltningen

2020-09-29

Kameraövervakning på Brännaregården Pdf, 84.8 kB. (Pdf, 84.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-28

Del av Nedre Brogatan mot Kalmarvägen behöver mer belysning Pdf, 103.6 kB. (Pdf, 103.6 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-27

Gatubelysning nr 1246 som är ur funktion Pdf, 73 kB. (Pdf, 73 kB)

Olofströms Kraft AB

2020-09-20

Synpunkt på föreläsare till Biblioteket hösten 2020 Pdf, 164.1 kB. (Pdf, 164.1 kB)

Kultur- och fritidsförvaltningen

2020-09-14

Olovligt nyttjande av kommunal mark Pdf, 74.4 kB. (Pdf, 74.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-13

Trafik kör i hög hastighet på Bredgatan Pdf, 77.3 kB. (Pdf, 77.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-09

Klagomål på nya farthinder på Rosenhillsvägen i Jämshög Pdf, 103.7 kB. (Pdf, 103.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-08

Hinder för genomfart på Godenii väg i Jämshög Pdf, 95.4 kB. (Pdf, 95.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-31

Vandalisering av bilar på Citronvägen Pdf, 82.9 kB. (Pdf, 82.9 kB)

Olofströmshus AB

2020-08-26

Avstjälpning vid åfåran mellan Ingenjörsgatan och Strandvägen Pdf, 75.3 kB. (Pdf, 75.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-19

Bristande information på hemsidan om vattenkvalitén i sjön Halen Pdf, 74.4 kB. (Pdf, 74.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-16

Sopor behöver tömmas vid Södersjöns badplats Pdf, 74 kB. (Pdf, 74 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-14

Gång- och cykelbana på Rosenhillsvägen går inte att använda vid bygge av farthinder Pdf, 78.3 kB. (Pdf, 78.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-11

Fordon som kör i hög hastighet på Idrottsvägen - Jämshögsvägen (Holjegården) Pdf, 76.8 kB. (Pdf, 76.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-07

Lastbilstransporter genom badområdet på Orsjövägen medför hög risk för olyckor Pdf, 108.9 kB. (Pdf, 108.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-05

Vasst föremål (vassa plåtkanter) vid Frickabron Pdf, 76.9 kB. (Pdf, 76.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-04

Hög hastighet på Karlavägen samt önskemål om farthinder på aktuell väg Pdf, 75.5 kB. (Pdf, 75.5 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-29

Brunnslock på Östra Storgatan - Bredgatan låter när bilar kör över Pdf, 72.7 kB. (Pdf, 72.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-23

Bilar kör av misstag på gång och cykelväg vid Halen, mellan parkering och kanotuthyrning Pdf, 75 kB. (Pdf, 75 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-21

Sopdumpning Villavägen Videvägen Pdf, 73.9 kB. (Pdf, 73.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-20

Soptömning vid Orsjöns badplats Pdf, 73.8 kB. (Pdf, 73.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-19

Önskar hopptorn vid Aborresjön Pdf, 73.8 kB. (Pdf, 73.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-15

Skymd sikt och kollisionsrisk i korsning Rådjursvägen - Järnvägsgatan Pdf, 76.4 kB. (Pdf, 76.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-10

Asfalt saknas vid övergångställe på Rösjövägen Pdf, 86.2 kB. (Pdf, 86.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-08

Vägen utanför Vårdcentralen, Rösjövägen, är i dåligt skick Pdf, 73.7 kB. (Pdf, 73.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-02

Vattenskotrar körs med hög hastighet i sjön Halen trots förbud Pdf, 75.4 kB. (Pdf, 75.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-30

Träd och buskar som hänger ut över vägen på Ljungrydavägen i Jämshög Pdf, 75.5 kB. (Pdf, 75.5 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-24

Brunnslock från rondellen Östra Storgatan - Bredgatan som låter när bilarna kör över Pdf, 75.2 kB. (Pdf, 75.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-23

Behov av gång- och cykelväg mellan Kylinge och Olofström Pdf, 76.2 kB. (Pdf, 76.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-21

Träd och buskar som hänger ut över vägen på Ljungrydavägen i Jämshög Pdf, 75.2 kB. (Pdf, 75.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-20

Hög hastighet på Oredslundsvägen och önskan om genomfart Pdf, 75.3 kB. (Pdf, 75.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-20

Gräset längst Oredslundsvägen behöver klippas Pdf, 75.2 kB. (Pdf, 75.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-14

Getingar på Kyrkhults badplats Pdf, 75.7 kB. (Pdf, 75.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-14

Cykelpumpen i Jämshög är ur funktion Pdf, 74.7 kB. (Pdf, 74.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-26

Ändra hastighet till 40 vid övergångsstället till Maxi, Östra Ringvägen Pdf, 76.4 kB. (Pdf, 76.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-22

Personer sitter för tätt utanför biblioteket Pdf, 74.3 kB. (Pdf, 74.3 kB)

Kultur- och fritidsförvaltningen

2020-05-21

Vägen ner mot Käringhejan är i dåligt skick Pdf, 75.3 kB. (Pdf, 75.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-14

Halenvägen är i dåligt skick Pdf, 85.7 kB. (Pdf, 85.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-12

Halenvägen är i dåligt skick Pdf, 86.8 kB. (Pdf, 86.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-12

Besöksförbud utomhus på äldreboende Pdf, 86.7 kB. (Pdf, 86.7 kB)

Socialförvaltningen

2020-05-06

Andra lås på grindarna vid Storlekplatsen. samt önskemål om lekplats på Oredslund Pdf, 87.5 kB. (Pdf, 87.5 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-25

Fråga om bygglov vid bygge av staket eller plank Pdf, 77.6 kB. (Pdf, 77.6 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-22

Förbättring vid korsning Nedre Brogatan - Petreplan Pdf, 85.4 kB. (Pdf, 85.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-21

Svårt att komma i kontakt med med vårdcentralen Pdf, 83.9 kB. (Pdf, 83.9 kB)

Patientnämnden i Blekinge

2020-04-15

Tätningsring saknas till lyktstolpe 0004 på Oredslundsvägen Pdf, 82.6 kB. (Pdf, 82.6 kB)

Olofströms Kraft AB

2020-04-15

Offentligt wifi för medborgarna nu i rådande Corona-situation Pdf, 85.4 kB. (Pdf, 85.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-14

Elever i annan kommun önskar matbidrag Pdf, 111.4 kB. (Pdf, 111.4 kB)

Utbildningsförvaltningen

2020-04-13

Fåglebodavägen i behov av hyvling Pdf, 86.3 kB. (Pdf, 86.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-13

Dåligt uppmärkt led kring Fritzatorpet - Olsarundan Pdf, 85.2 kB. (Pdf, 85.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-10

Beröm över lekplats Pdf, 84.4 kB. (Pdf, 84.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-30

Överförmyndarverksamhetens hantering av ärende Pdf, 85.3 kB. (Pdf, 85.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-27

Trasig träbro bakom gamla tegelskolan i Jämshög Pdf, 74.1 kB. (Pdf, 74.1 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-27

Ekonomiskt bistånd Pdf, 84.5 kB. (Pdf, 84.5 kB)

Socialförvaltningen

2020-03-24

Tillgänglighet och säkerhet på Bygatan, Kyrkovägen, Pehr Thomassons väg och kyrkogården i Jämshög Pdf, 126 kB. (Pdf, 126 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-18

Förbättring av linjemarkeringar på parkeringen Bredgatan utanför gulan Pdf, 102.7 kB. (Pdf, 102.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-13

Bilar kör på gång- och cykelbanan mellan Plommonvägen - Vinbärsvägen Pdf, 104.3 kB. (Pdf, 104.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-12

Behov av bänkar längs med nya cykelvägen vid Holjeskolan samt önskemål om sänkning av hastighet på Karlavägen Pdf, 103.7 kB. (Pdf, 103.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-11

Potthål i korsningen De Ungas väg - Boafallsvägen i Jämshög Pdf, 104.2 kB. (Pdf, 104.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-09

Dålig sikt vid fryshus korsningen Ripvägen-Renvägen Pdf, 103.3 kB. (Pdf, 103.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-07

Delar av Rislyckevägen- Snärjevägen körs sönder av tunga timmerbilar Pdf, 103.9 kB. (Pdf, 103.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-02-06

Svag gatubelysning vid övergångsställen Pdf, 105.2 kB. (Pdf, 105.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-02-05

Önskemål om att få en hundrastgård i Vilboken Pdf, 103.4 kB. (Pdf, 103.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-28

Öppen vägbom vid skogsbrynet Gärdsvägen in till naturreservatet Pdf, 88.3 kB. (Pdf, 88.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-27

Hal gång- och cykelbana från Olofström till Jämshög och efter Motorcrossbanan i Jämshög Pdf, 88.7 kB. (Pdf, 88.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-27

Grus i skateparken Pdf, 89.2 kB. (Pdf, 89.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-26

Låg gatubrunn på Källvägen i Kyrkhult Pdf, 89.7 kB. (Pdf, 89.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-23

Hög hastighet genom centrum i Olofström Pdf, 89.6 kB. (Pdf, 89.6 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-23

Hål i gatan på Prästgårdsvägen i Kyrkhult Pdf, 88.2 kB. (Pdf, 88.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-22

Holjebadets prissättning Pdf, 187 kB. (Pdf, 187 kB)

Kultur- och fritidsförvaltningen

2020-01-08

Önskemål om parkering för rörelsehindrade bakom PROs lokaler Pdf, 88.4 kB. (Pdf, 88.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen


Kontakt

Medborgarcenter
Telefon: 0454-930 00
E-post: medborgarcenter@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: