Inkomna synpunkter och svar

Här hittar du alla synpunkter som kommit in detta året. Vill du ta del av äldre synpunkter är du välkommen att kontakta oss.

De klagomål och synpunkter som presenteras här på vår hemsida, kan ha kortats ner i text, och kränkande eller utlämnande uppgifter kan ha plockats bort. Kontakta oss för att begära fullständiga handlingar.

Utbildningsförvaltningen svarar men publicerar inte alla inkomna synpunkter här på webbplatsen.

Synpunkter 2021

Datum

Synpunkt

Verksamhet

2021-01-28

Halkbekämpning i VilshultPDF (pdf, 112.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2021-01-25

Störande hundar i bostadsområde, OlofströmPDF (pdf, 107.7 kB)

Miljöförbundet Blekinge Väst

2021-01-25

Annan barnomsorg än förskolaPDF (pdf, 104.5 kB)

Utbildningsförvaltningen

Synpunkter 2020

Datum

Synpunkt

Verksamhet

2020-12-04

Hantering av vägarbete i JämshögPDF (pdf, 112.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-12-04

Grindar i dåligt skick in till Holje Park, OlofströmPDF (pdf, 108.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-12-03

Brunnslock vid gång- och cykelväg i anslutning till Hallonvägen, OlofströmPDF (pdf, 126.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-29

Hål i asfalten vid infarten Rösjövägen mot vårdcentralenPDF (pdf, 146.1 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-27

Skötseln kring Fryshuset vid korsningen till RenvägenPDF (pdf, 104.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-27

Bötfällning av bilar på SolrosvägenPDF (pdf, 122.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-12

Fryshus skymmer sikt på RenvägenPDF (pdf, 129.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-11

Trafiken på Tångvägen i VilshultPDF (pdf, 111.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-11

Ogräs i korsningen mellan Kyrkhultsvägen och Övre Brogatan, OlofströmPDF (pdf, 86.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-01

Dålig belysning vid övergångsstället till MaxiPDF (pdf, 140.1 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-10-27

Skötsel av kompostation vid OrsjövägenPDF (pdf, 103.1 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-10-21

Önskemål om skylt för att öka ändernas säkerhet i centrumPDF (pdf, 106.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-10-21

Varningsskylt samt staket med grind vid Godeni bro, JämshögPDF (pdf, 105.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-10-18

Ovårdad vägbana samt att reflexstolpar saknas från väg 15 till centrum i JämshögPDF (pdf, 104.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-10-11

Saknas soptunna vid utsiktsplatsen på MaxibergetPDF (pdf, 85.1 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-30

Varna för gungflyn på BjörnsjögyletPDF (pdf, 105 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-29

Kameraövervakning på BrännaregårdenPDF (pdf, 84.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-27

Gatubelysning nr 1246 som är ur funktionPDF (pdf, 73 kB)

Olofströms Kraft AB

2020-09-20

Synpunkt på föreläsare till Biblioteket hösten 2020PDF (pdf, 164.1 kB)

Kultur- och fritidsförvaltningen

2020-09-14

Olovligt nyttjande av kommunal markPDF (pdf, 74.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-13

Trafik kör i hög hastighet på BredgatanPDF (pdf, 77.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-09

Klagomål på nya farthinder på Rosenhillsvägen i JämshögPDF (pdf, 103.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-08

Hinder för genomfart på Godenii väg i JämshögPDF (pdf, 95.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-31

Vandalisering av bilar på CitronvägenPDF (pdf, 82.9 kB)

Olofströmshus AB

2020-08-26

Avstjälpning vid åfåran mellan Ingenjörsgatan och StrandvägenPDF (pdf, 75.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-19

Bristande information på hemsidan om vattenkvalitén i sjön HalenPDF (pdf, 74.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-16

Sopor behöver tömmas vid Södersjöns badplatsPDF (pdf, 74 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-14

Gång- och cykelbana på Rosenhillsvägen går inte att använda vid bygge av farthinderPDF (pdf, 78.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-11

Fordon som kör i hög hastighet på Idrottsvägen - Jämshögsvägen (Holjegården)PDF (pdf, 76.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-07

Lastbilstransporter genom badområdet på Orsjövägen medför hög risk för olyckorPDF (pdf, 108.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-05

Vasst föremål (vassa plåtkanter) vid FrickabronPDF (pdf, 76.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-04

Hög hastighet på Karlavägen samt önskemål om farthinder på aktuell vägPDF (pdf, 75.5 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-29

Brunnslock på Östra Storgatan - Bredgatan låter när bilar kör överPDF (pdf, 72.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-23

Bilar kör av misstag på gång och cykelväg vid Halen, mellan parkering och kanotuthyrningPDF (pdf, 75 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-21

Sopdumpning Villavägen VidevägenPDF (pdf, 73.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-20

Soptömning vid Orsjöns badplatsPDF (pdf, 73.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-19

Önskar hopptorn vid AborresjönPDF (pdf, 73.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-15

Skymd sikt och kollisionsrisk i korsning Rådjursvägen - JärnvägsgatanPDF (pdf, 76.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-10

Asfalt saknas vid övergångställe på RösjövägenPDF (pdf, 86.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-08

Vägen utanför Vårdcentralen, Rösjövägen, är i dåligt skickPDF (pdf, 73.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-07-02

Vattenskotrar körs med hög hastighet i sjön Halen trots förbudPDF (pdf, 75.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-30

Träd och buskar som hänger ut över vägen på Ljungrydavägen i JämshögPDF (pdf, 75.5 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-24

Brunnslock från rondellen Östra Storgatan - Bredgatan som låter när bilarna kör överPDF (pdf, 75.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-23

Behov av gång- och cykelväg mellan Kylinge och OlofströmPDF (pdf, 76.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-21

Träd och buskar som hänger ut över vägen på Ljungrydavägen i JämshögPDF (pdf, 75.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-20

Hög hastighet på Oredslundsvägen och önskan om genomfartPDF (pdf, 75.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-20

Gräset längst Oredslundsvägen behöver klippasPDF (pdf, 75.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-14

Getingar på Kyrkhults badplatsPDF (pdf, 75.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-14

Cykelpumpen i Jämshög är ur funktionPDF (pdf, 74.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-26

Ändra hastighet till 40 vid övergångsstället till Maxi, Östra RingvägenPDF (pdf, 76.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-22

Personer sitter för tätt utanför biblioteketPDF (pdf, 74.3 kB)

Kultur- och fritidsförvaltningen

2020-05-21

Vägen ner mot Käringhejan är i dåligt skickPDF (pdf, 75.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-14

Halenvägen är i dåligt skickPDF (pdf, 85.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-12

Halenvägen är i dåligt skickPDF (pdf, 86.8 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-12

Besöksförbud utomhus på äldreboendePDF (pdf, 86.7 kB)

Socialförvaltningen

2020-05-06

Andra lås på grindarna vid Storlekplatsen. samt önskemål om lekplats på OredslundPDF (pdf, 87.5 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-25

Fråga om bygglov vid bygge av staket eller plankPDF (pdf, 77.6 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-22

Förbättring vid korsning Nedre Brogatan - PetreplanPDF (pdf, 85.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-21

Svårt att komma i kontakt med med vårdcentralenPDF (pdf, 83.9 kB)

Patientnämnden i Blekinge

2020-04-15

Tätningsring saknas till lyktstolpe 0004 på OredslundsvägenPDF (pdf, 82.6 kB)

Olofströms Kraft AB

2020-04-15

Offentligt wifi för medborgarna nu i rådande Corona-situationPDF (pdf, 85.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-14

Elever i annan kommun önskar matbidragPDF (pdf, 111.4 kB)

Utbildningsförvaltningen

2020-04-13

Fåglebodavägen i behov av hyvlingPDF (pdf, 86.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-13

Dåligt uppmärkt led kring Fritzatorpet - OlsarundanPDF (pdf, 85.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-10

Beröm över lekplatsPDF (pdf, 84.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-30

Överförmyndarverksamhetens hantering av ärendePDF (pdf, 85.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-27

Trasig träbro bakom gamla tegelskolan i JämshögPDF (pdf, 74.1 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-27

Ekonomiskt biståndPDF (pdf, 84.5 kB)

Socialförvaltningen

2020-03-24

Tillgänglighet och säkerhet på Bygatan, Kyrkovägen, Pehr Thomassons väg och kyrkogården i JämshögPDF (pdf, 126 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-18

Förbättring av linjemarkeringar på parkeringen Bredgatan utanför gulanPDF (pdf, 102.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-13

Bilar kör på gång- och cykelbanan mellan Plommonvägen - VinbärsvägenPDF (pdf, 104.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-12

Behov av bänkar längs med nya cykelvägen vid Holjeskolan samt önskemål om sänkning av hastighet på KarlavägenPDF (pdf, 103.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-11

Potthål i korsningen De Ungas väg - Boafallsvägen i JämshögPDF (pdf, 104.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-09

Dålig sikt vid fryshus korsningen Ripvägen-RenvägenPDF (pdf, 103.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-07

Delar av Rislyckevägen- Snärjevägen körs sönder av tunga timmerbilarPDF (pdf, 103.9 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-02-06

Svag gatubelysning vid övergångsställenPDF (pdf, 105.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-02-05

Önskemål om att få en hundrastgård i VilbokenPDF (pdf, 103.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-28

Öppen vägbom vid skogsbrynet Gärdsvägen in till naturreservatetPDF (pdf, 88.3 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-27

Hal gång- och cykelbana från Olofström till Jämshög och efter Motorcrossbanan i JämshögPDF (pdf, 88.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-27

Grus i skateparkenPDF (pdf, 89.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-26

Låg gatubrunn på Källvägen i KyrkhultPDF (pdf, 89.7 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-23

Hög hastighet genom centrum i OlofströmPDF (pdf, 89.6 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-23

Hål i gatan på Prästgårdsvägen i KyrkhultPDF (pdf, 88.2 kB)

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-22

Holjebadets prissättningPDF (pdf, 187 kB)

Kultur- och fritidsförvaltningen

2020-01-08

Önskemål om parkering för rörelsehindrade bakom PROs lokalerPDF (pdf, 88.4 kB)

Kommunledningsförvaltningen


Kontakt

Medborgarcenter
Telefon: 0454-930 00
E-post: medborgarcenter@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: