Valaffischering - information till politiska partier

Information till politiska partier som vill uppföra valaffischering i Olofströms kommun.

Regler för uppsättning av valaffischering

För allas bästa i trafiken, respektera avstånd och anvisningar. För allas trevnad, var noggrann med renlighet/lämplighet av valaffischeringen och att den tas ned i tid efter valet. Det vill säga, sker sabotage av er affischering så ber vi att ni återställer eller avlägsnar den omgående.

Uppsättning av valaffischering kräver inte bygglov, men platserna för var valaffischering får lov att sättas upp är begränsade. Uppsättning av valaffischering får inte uppföras närmare kommunal väg än 3 meter. Uppsättning av valaffischering får inte utföras i eller på trafikanordningar så som till exempel innerslänt, dikesbotten, vägmärken, stolpar, broar, gatubelysning eller vägräcken. Uppsättning får inte utföras i eller på parkutrustning så som till exempel träd, grenar, bänkar, stensättning, konstutsmyckning eller i planteringar. Är man osäker går det bra att kontakta oss för råd om uppsättningen.

Kommunens rätt och skyldighet att avlägsna valaffischering

I enlighet med lag (1998:814), 2 § och 4 §, med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, så har kommunen både rätt och skyldighet att avlägsna valaffischering. Detta gäller affischering som finns uppsatt på platser som inte är angivna nedan och även på de platser som beskrivs nedan. Detta gäller valaffischering som satts upp olämpligt enligt riktlinjer eller ovan beskrivning. Finner vi olämplig uppsättning kommer vi kontakta respektive lokal partiledare vilken valaffischeringen gäller för kännedom om åtgärden. Det vill säga, har valaffischeringen försvunnit och ni inte har blivit kontaktade av oss på Tekniska avdelningen så är det inte vi som har tagit bort den.

Godkända platser för valaffischering i respektive tätort

Olofström

Korsningen Idrottsvägen/Riksväg 15

Grönytan mellan Idrottsvägen och busstationen

Parkytan mellan Petreforsgatan och Riksväg 15

Karta Olofström Pdf, 885.9 kB.

Kyrkhult

Vid skolan (ängen längs med vägen)

Torgvägen (inte i parken med vattendamm)

Karta Kyrkhult Pdf, 502 kB.

Vilshult

Korsningen Lönsbodavägen/Industrivägen (vid gamla Sparbanken)

Korsningen Lönsbodavägen/Industrivägen (vid gamla Sparbanken)

Karta Vilshult Pdf, 337.5 kB.

Gränum

Parken vid Stampvägen/Håkantorpsvägen

Karta Gränum Pdf, 302.8 kB.

Hemsjö

Höger sida om Härströms väg

Karta Hemsjö Pdf, 322.3 kB.

Jämshög

I parken vid affären

Karta Jämshög Pdf, 464.5 kB.

Länsstyrelsens beslut om tillstånd till valaffischering

Här kan du läsa mer om villkoren för valaffischering:

Beslut om tillstånd till valaffischering i samband med valet 2022, Länsstyrelsen Blekinge. Pdf, 231.1 kB.

Kontakt

Teknisk samordnare Infrastruktur

Roger Jönsson

Publicerad: 12 augusti 2022

Uppdaterad: 19 augusti 2022