Hållbarhetsforumet

Hållbarhetsforumet har fokus på återkoppling av arbetet med social respektive ekologisk hållbarhet samt utbildning inom områdena.

Hållbarhetsforumet träffas en gång i halvåret. Ett av mötena behandlar redovisning av det arbete som gjorts inom de olika områdena. Det andra av mötena är inriktat på utbildning. Vid båda tillfällena bjuder kommunen in invånare samt nyckelpersoner från den kommunala verksamheten och externa aktörer inom social respektive ekologisk hållbarhet.

Hållbarhetsforumet ligger under kommunstyrelsen och består av kommunkoncernens interna representanter.

Representanter i Hållbarhetsforumet

  • Ordförande för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Olofströmshus, Olofströms Kraft och Olofströms Näringsliv samt kommunens förtroenderepresentant i Skåne Blekinge Vattentjänst, Räddningstjänst Västra Blekinge och Miljöförbundet Blekinge Väst.
  • Förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, VD för Olofströmshus, Olofströms Kraft, Olofströms Näringsliv och Skåne Blekinge Vattentjänst samt förbundscheferna för Räddningstjänst Västra Blekinge och Miljöförbundet Blekinge Väst.
  • Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.
  • Kommunstyrelsens särskilt ansvariga och deras ersättare för frågor inom folkhälsa, trygghet och miljö.

Förtroendevalda i Hållbarhetsforumet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 20 oktober 2020

Uppdaterad: 17 februari 2023