Kommunala förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen

Kommunchef: Iréne Robertsson, tel: 0454-931 15 

Administrativ chef: Anna-Karin Johansen, tel: 0454-932 12 

Samhällsutvecklingschef:  Öjvind Hatt, tel: 0454-931 13

Kostchef: Joakim Nilsson, tel: 0454-931 09

Städchef: Ali Darouiche, tel: 0454-932 93

Personalchef: Johanna Spånér, tel: 0454-932 77

Ekonomichef: Karl Andrae, tel: 0454-931 97

IT-chef: Fredrik Anderberg, tel: 0454-931 70
Besöksadress: Östra Storgatan 5

Kultur och Fritidsförvaltningen

Förvaltningschef: Joanna Holden, tel: 0454-936 04
Besöksadress: Östra Storgatan 24

Utbildningsförvaltningen

Tillförordnad förvaltningschef: Nicklas Ridström, tel: 0454-932 55
Besöksadress: Östra Storgatan 5

Socialförvaltningen

Socialchef: Camilla Munther, tel: 0454-931 98
Besöksadress: Östra Storgatan 38

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018