Kommunens organisation

Kommunens organisation

Kommunen är politiskt styrd av kommunfullmäktige. Var fjärde år väljer Olofströmsbor ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förbereder och genomför de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta och består också av politiker som utses av kommunfullmäktige.

Politikerna arbetar i olika nämnder

Varje nämnd ansvarar för ett visst område och alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten

Förvaltningarna består av anställda medarbetare och uppdelade i olika verksamhetsområden. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om men det är alltid de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret. 

Senast uppdaterad: 15 april 2019