Kommunens verksamheter och evenemang

Evenemang och allmänna sammankomster

Uppdaterad senast: 2020-04-27

Olofströms kommun följer fortsatt folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande evenemang och allmäna sammankomster. 

Kultur- och fritidsförvaltningens samtliga kommunala kulturarrangemang där kommunen är huvudarrangör ställs in t.o.m 31 maj, med bl.a. anledning av regeringens förbjud om att begränsa allmänna sammankomster till max 50 personer. Med hänsyn tagen till rådande omständigheter har Harry Martinson-sällskapet beslutat att de planerade Maj-dagarna i Jämshög inte kommer att genomföras. Valborgsfirande i Holje Park ställs in och att Äventyret halen kommer att genomföras i september istället för maj. Inplanerade evenemang som Brygghäng pausas för 2020 och tar sikte mot 2021 samt årets eldsjäl som skjuts upp till nästa år.

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Beslutet trädde i kraft söndagen den 29 mars. Du kan läsa mer om regeringens beslut på regeringens hemsida.

Krisledningsnämnden beslutade 27 april att ställa in firandet av årets nationaldag och midsommar. Beslutet påverkar även firandet och ceremonin av nya medborgare som tidigare år har arrangerats i samband med nationaldagen. De nya medborgare kommer att få diplom hemskickat och ceremoni kommer att äga rum vid ett senare tillfälle. 

För dig som besöker våra verksamheter

Uppdaterad senast: 2020-04-07

Holjebadet

Från och med den 8 april stänger Holjebadet och gymmet med anledning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om att undvika att byta om i allmänna omklädningsrum. Under tiden anläggningen är stängd pausas medlemmarnas abonnemang. För dig som önskar träna på gym finns möjlighet att teckna ”korttids-abonnemang” på något av de gym som finns i Olofströms kommun.  Läs mer på olofstrom.se/holjebadet

Bibliotekten

Utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att undvika smittspridning av covid-19 genom exempelvis att flera personer samlas, begränsar vi nu antal besökare. På huvudbiblioteket i Olofström välkomnar vi 50 besökare åt gången och på våra filialer i Jämshög och Kyrkhult 25 personer åt gången.

Växtverket

Växtverket håller fortfarande öppet men begränsar antal personer i lokalen på en samma gång med anledning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att undvika smittspridning av covid-19. Totalt får 40 personer vistas i Växtverkets lokaler.

Kommunfullmäktige ställs in

Uppdaterad senast: 2020-03-23

På grund av rådande situation kring Coronaviruset, covid-19 och för att minska smittspridningen är Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 30 mars kl.19:00 inställt. Tillföljd av detta skjuts bolagsstämmorna upp. 

Senast uppdaterad: 15 maj 2020