Kommunens verksamheter och evenemang

Om evenemang och allmänna sammankomster

Uppdaterad senast: 2020-08-20

Olofströms kommun följer fortsatt folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande evenemang och allmänna sammankomster. 

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Beslutet trädde i kraft söndagen den 29 mars. Du kan läsa mer om regeringens beslut på regeringens hemsida.

Under vår och sommar ställdes kommunala arrangemang in och även fortsättningsvis behöver en del större arrangemang ställas in, men kommunen planerar åter för arrangemang, utifrån nu gällande restriktioner.

För dig som besöker våra verksamheter

Uppdaterad senast: 2020-09-23

Holjebadet

Krisledningsnämnden beslutade 2020-09-22 att  Holjebadet kan öppna gymmet och 25m bassängen från och med 1/10.
Mer information kommer att publiceras närmare öppningen samt vad som är bra att veta inför besöket på Holjebadets sida. 

Bibliotekten

Utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att undvika smittspridning av covid-19 genom exempelvis att flera personer samlas, begränsar vi nu antal besökare. På huvudbiblioteket i Olofström välkomnar vi 50 besökare åt gången och på våra filialer i Jämshög och Kyrkhult 25 personer åt gången.

Växtverket

Växtverket håller fortfarande öppet men begränsar antal personer i lokalen på en samma gång med anledning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att undvika smittspridning av covid-19. Totalt får 40 personer vistas i Växtverkets lokaler.

Senast uppdaterad: 23 september 2020