Kommunvapen

Olofströms kommunfullmäktige beslöt på sammanträde den 30 aug 1949 att godkänna ett av de förslag till vapen som riksheraldikerämbetet (Riksarkivet) förslagit. De ansökte om vapnet hos Kungen.

Den 10 aug 1950 fick Olofström ett vapen som riksheraldikerämbetet beskrev på följande vis:
I fält av guld en stolpvis ställd svart smideshammare omgiven av elva i cirkel ordnade svarta rundlar (cirklar).

Willands härad

Men varifrån kom idén till vapnet?

Den 30 maj 1639 tillhörde Jämshögs socken Willands Härad. Willands Härad använde redan 1524 en symbol med en tång och en smideshammare som stod bredvid varandra.

Det första järnbruket i Blekinge (Petrefors 1735), som låg vid Holjeån, hade en stångjärnsstämpel med bokstäverna P.F. omgivna av elva cirklar. Petrefors räknades in i Kronobergs läns område och stämpeln blev nr: 11 av de stämplar som blivit godkända.

På förslag av riksheraldikerämbetet beslöt kommunfullmäktige att använda sig av smideshammaren i Willands Härads vapen samt cirklarna i Johan Wilhelm Petrés stångjärnsstämpel. Bokstäverna P.F. kunde inte användas eftersom bokstäver inte får förekomma i ett heraldiskt vapen.

Senast uppdaterad: 11 december 2017