Komvux

Komvux

Nya kunskaper, fler möjligheter. Investera i kunskap satsa på dig själv!

I vårt kursutbud finns grundskole- och gymnasiekurser, omvårdnadsutbildning på gymnasial nivå samt SFI, svenskundervisning för invandrare. Det finns också möjligheter för företag och organisationer att tillsammans med oss skräddarsy uppdragsutbildningar.  

Utbildningar vi bland annat erbjuder:

  • Yrkesutbildning (Yrkesvux)
  • Lärlingsutbildning
  • Vård- och omsorgsutbildning
  • Hästskötarutbildning/orienteringskurs SRL
  • Uppdragsutbildning

Studiestartsstöd - CSN 

Med studiestartsstödet kan du som är arbetslös komma igång med dina studier och på så sätt närma dig ett jobb.

Stödet är till för dig som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.

Kontakta Studie- yrkesvägledare för mer information

Läs mer på CSN:s hemsida: Studiestartsstöd

Senast uppdaterad: 03 september 2018