Kontakta oss

Expedition
Telefon: 0454-935 12
Besöksadress: Vällaregatan 30 
Postadress: Box 304, 293 24 Olofström 
E-postadress: komvux@olofstrom.se

Ämne/Titel/Funktion

Namn

Telefonnummer

Kommunens växel Komvux 0454-930 00
Expeditionen Svensson Annika

0454-935 12 / 0721-79 00 72

Rektor Appelros Annika 0454-930 90
Studie- och yrkesvägledare Magnusson Liselotte 0454-935 16     
SYV-administratör Blomgren Sandra

0454-935 19

Telefontider:
Måndag-torsdag
10:00-12:00 , 13:00-14:00
Fredag
10:00-12:00 

Utbildningsledare/ Administratör

Yrkeshögskolan Syd

Helge Carina 0454-935 18 / 072 179 00 00
     
Engelska, svenska Suua Åsa 0454-935 22
Matematik Ismailov Davoud 0454-935 22
Samhällskunskap De Maio Katarzyna 0454-935 20 / 935 25
Svenska som andra språk Thomasson Leila 0454-935 22
Svenska som andra språk Estenskog Bodil 0454-935 20 / 935 25
     
SFI

De Maio Katarzyna

0454-935 25 / 935 20

SFI Estenskog Bodil 0454-935 25 / 935 20
SFI Thomasson Leila  0454-935 25 / 935 20
SFI  Tikkanen Saara 0454-935 25 / 935 20
SFI Svensson Gun 0454-935 25 / 935 20
Digitaliseringsprojekt Hagman Catrin 0454-935 25 / 935 20
SFI Ljungberg Monica  0454-935 25 / 935 20
SFI Sverkersson Carina, tjänstledig  
SFI Strömberg Anna 0454-935 25 / 935 20
SFI Hedblad Örknér Anita 0454-935 25 / 935 20
SFI Oscarsson Maria 0454-935 25 / 935 20
SFI, Särvux Janérus Anna-Karin 0454-935 25 / 935 20
     
Särvux, Lärlingsutbildning Janerus Anna-Karin 0454-935 17
     
Vård- och omsorgsutbildning Strandh Anny

0454-935 23

Vård- och omsorgsutbildning Fredriksson Eva 0454-935 23
Vård- och omsorgsutbildning Håkansson Kerstin 0454-935 21
Vård- och omsorgsutbildning Nilsson Helena 0454-935 23
Vård- och omsorgsutbildning Hallström Marie 0454-935 23
Vård- och omsorgsutbildning Peltonen Tiina 0454-935 23
     
Yrkeshögskolan Syd, 
Lärare Automation
Halminen Harri 0454-935 27 
Yrkeshögskolan Syd,
Utbildningsledare / Administratör
Helge Carina  0454-935 18
Mobilnr: 072 179 00 00

Yrkeshögskolan Syd,
Utbildningsledare tekniska utb.

Johansson Rune 0454-935 14
Mobilnr: 072 179 00 64 

Senast uppdaterad: 01 mars 2019