Kontakt politiker

Kommunfullmäktiges presidium:

 

 

Jan Björkman (S), ordförande
E-post: jan.bjorkman.politiker@olofstrom.se
Tele: 073 0967387

Annika Sjöstedt (S), 1:e vice ordförande
E-post: a
nnika.sjostedt.politiker@olofstrom.se

Tele:070  3264138

Marianne Eriksson (M), 2:e vice ordförande
E-post: marianne.eriksson.politiker@olofstrom.se

Tele: 070 8316777

Kommunstyrelsens presidium:

 

 

Morgan Bengtsson (S), kommunalråd
E-post: morgan.bengtsson@olofstrom.se

Tele: 070 9435372

Sandra Danielsson (S), 1:e vice ordförande
E-post: sandra.danielsson.politiker@olofstrom.se

Tele:073 8355035

Rolf Jönsson (C), 2:e vice ordförande
E-post: rolf.jonsson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 070  6467799

Byggnadsnämndens presidium: 

 

 

Pirjo Veteli (S), ordförande
E-post: pirjo.veteli.politiker@olofstrom.se
Telefon: 0454- 991 04

Thommy Svensson (KD), 1:e vice ordförande
E-post: thommy.svensson.politiker@olofstrom.se
 

Mats Sigfridsson (C), 2:e vice ordförande
E-post: mats.sigfridsson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 070  6390578

Kultur- och Fritidsnämndens presidium:

 

 

Patrik Sjöstedt (s), ordförande
E-post: patrik.sjostedt@telia.com
Telefon: 0454-410 97

Linda Rehn (s), 1:e vice ordförande
E-post: linda.rehn@hotmail.com
Telefon: 070 2698559

Britta Lindgren (m), 2:e vice ordförande
E-post: alma_britta@hotmail.com
Telefon: 070 9851764

Socialnämndens presidium:

 

 

Miroslav Milurovic (s), ordförande
E-post: miroslavmilurovic@hotmail.com

Telefon: 076 7912552
Bostad: 0454-423 82

Yvonne Andreasson (s), 1:e vice ordförande

E-post: yvonne.andreasson@ifmetall.se

Telefon: 070 6477906

Bostad: 0454-415 88
Patrik Krupa (m), 2:e vice ordförande

E-post: patrik.krupa@gmail.com
Telefon: 073 3572023

Utbildningsnämndens presidium:

 

 

Michael Henriksson (s), ordförande
E-post: michael.henriksson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 070 9435246

Johnny Andreasson (s), 1:e vice ordförande
E-post: johnny.andreasson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 070 3941588

Rolf Jönsson (c), 2:e vice ordförande
E-post: rolf.jonsson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 070 6467799

 

Gruppledare i Olofströmssektionen

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Morgan Bengtsson

Tel:070 943 537 2

Centerpartiet Rolf Jönsson
Tel:070 646 779 9
Kristdemokraterna Klavs Wix Nielsen
Tel:070 560 269 9
Moderaterna Patrik Krupa
Tel:073 357 202 3
Sverigedemokraterna Max Nielsen
Tel:070 992 337 0
Vänsterpartiet

Annika Lande
Tel: 076 882 210 3

Senast uppdaterad: 02 september 2019