Korttidstillsyn för skolungdom

Syftet med korttidstillsyn är för att föräldrar till funktionshindrade barn ska kunna studera och arbeta . Det ska också ge skolungdomar över 12 år fritidssysselsättning i anslutning till skoldagen och under loven.

Till och med 12 års ålder ansvarar barnomsorgen för tillsyn efter skolan.

Insatsen beviljas av LSS-handläggare. 

Senast uppdaterad: 17 oktober 2016